געזאַנג תפילה לייענען תפילה פּראַקטיק ווערטער אָטאַמאַטיק פּראַקטיק פּראָונאַנסייישאַן סעלעקטירן אַ מאָדע ☰

די גיסט אין דער אײַנלערנען זיך דעם אַרױסרעד פֿאָרם
קנאַק אױף װאָסער װאָרט די װילסט הערן
לײען און רעד אַרױס, קנאַק אױפֿן װאָרט צו הערט צי די האָסט עס אָרױסגערעד ריכסיקRead Right to Left לייענען פון רעכט צו לינקס